Fisket

Fisket på Åland är generellt mycket bra, speciellt antalsmässigt men även riktigt stora exemplar dyker upp varje år!

Vi fiskar mest gädda och snittet på en heldagstur är ca. 20 gäddor men varierar såklart allt från höga ental till nästan tresiffrigt beroende på kunskap, ork och lite tur! I övrigt så brukar det bli en hel del havsöring under senhösten, vintern och våren. Åland har ett rikligt bestånd av havsöring! Abborre är en populär matfisk och mycket rolig att fiska på hösten då de går ihop i stora stim och när man träffar på dem kan ge massiva mängder.

Generellt så fiskar jag från min Starweld 19DC som är en riktigt bra fiskemaskin som är stabil och säker!

En halvdagstur är 4h och heldagsfiske är 7h. Oftast börjar vi kring 9-10 tiden lite beroende på hur ni har önskemål samt väder och vind.

Jag fiskar i princip över hela Åland och har båten tillgänglig på trailer så jag kan sjösätta där det är lämpligt för dagen.